Klubo pirmininkas:

Valdas Šmaižys

Valdybos nariai:

Audrius Jankauskas
Daiva Batakienė
Lina Abromaitytė - Šmaižė
Edmundas Burba
Vladas Ulinskas