Klubo pirmininkas:

Valdas Šmaižys

Valdybos nariai:

Audrius Jankauskas
Algis Pacevičius
Lina Abromaitytė - Šmaižė
Edmundas Burba
Vladas Ulinskas
Giedrė Žičkė