Klubas gali būti ne tik draugų susibūrimo vieta,

bet ir dar viena, nauja tavo šeima!

Klubo pirmininkas:

Valdas Šmaižys

Valdybos nariai:

Audrius Jankauskas
Daiva Batakienė
Lina Abromaitytė - Šmaižė
Edmundas Burba
Vladas Ulinskas

KLUBO ĮSTATAI

ĮstataiĮstatai

KLUBO APRANGA

PARAMA KLUBUI

ParamaParama